JOUR

24/7

Välkommen till Voav Teknik AB

 

Vi hjälper er med bland annat slamsugning, högtrycksspolning, filmning, transport av farligt avfall, vattentransportstamspolning

Vi har lång erfarenhet och kan ge snabb service.

 

Har du stopp i avloppet?
Spola rent dina avlopp på ett miljöbesparande och skadefritt sätt. Bra rör för ett friskt hem.
Transport av farligt avfall
Har du farligt avfall som måste transporteras så kan vi hjälpa till.
Förvaltarens bästa vän
Bevara livslängden på dina stammar. Avloppsspolning från vask till brunn.

Nyheter

Slamtömning

Från den 1 april 2020 har vi fått i uppdrag av Sydnärkes kommunalförbund att återigen utföra slamtömningen i Hallsbergs kommun.

Vi ser fram emot detta uppdrag!

Vid beställning av slamtömning, ring oss på 0582-133 90 eller fyll i formuläret. 

Har du farligt avfall som behöver transporteras?

På VOAV har vi resurser för att transportera de flesta typer av flytande farligt avfall. Spillolja, emulsioner, lösningsmedel, surt eller basiskt avfall är inga problem. Vi hämtar avfallet och tar det sedan till rätt anläggning. Våra fordon håller dessutom Euro 5 och Euro 6 standard, vilket innebär att de är både bränsleeffektiva och mer miljövänliga.