JOUR

24/7

Välkommen till Voav Teknik AB

 

Vi hjälper er med bland annat slamsugning, högtrycksspolning, filmning, transport av farligt avfall, vattentransportstamspolning

Vi har lång erfarenhet och kan ge snabb service.

 

Har du stopp i avloppet?
Spola rent dina avlopp på ett miljöbesparande och skadefritt sätt. Bra rör för ett friskt hem.
Transport av farligt avfall
Har du farligt avfall som måste transporteras så kan vi hjälpa till.
Förvaltarens bästa vän
Bevara livslängden på dina stammar. Avloppsspolning från vask till brunn.

Nyheter

Rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket

Regeringen har fattat beslut om ändringar i avfallsförordningen som innebär att en utökad anteckningsskyldighet trädde i kraft den 1 augusti 2020. Från och med 1 november 2020 ska anteckningarna rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. 
Detta gäller alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in och behandlar Farligt avfall.

Vi kan agera ombud och sköta din rapportering  av farligt avfall till Naturvårdsverket.

 

Slamtömning

Från den 1 april 2020 har vi fått i uppdrag av Sydnärkes kommunalförbund att återigen utföra slamtömningen i Hallsbergs kommun.

Vi ser fram emot detta uppdrag!

Vid beställning av slamtömning, ring oss på 0582-133 90 eller fyll i formuläret.