Om oss

You dump it we pump it!

Vi är ett serviceföretag som i över 50 år hjälpt kommuner, företag och privata fastighetsägare med avloppspolning rörrensning och spolning/tömning av brunnar. Vi har en modern maskin- och bilpark med avancerad utrustning för att ta hand om ditt avfall eller dina stamproblem.

Våra Policys

Kvalitetspolicy

Vi ska uppfylla kontraktskrav, gällande lagar och föreskrifter med kunden i fokus. Vi ska dessutom eftersträva lösningar som leder till trygghet och värde för oss och våra kunder.

Våra fordon och vår utrustning ska vara effektiva och hålla hög kvalitet

Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda genom utbildning och erfarenhetsutbyte mellan medarbetarna. Varje medarbetare ska ha kunskap och ansvar för sina arbetsområden.

Vi ska genom ständiga förbättringar och en ständig dialog sträva efter att kunder och samarbetspartners känner tilltro och trovärdighet till vårt kvalitetsarbete.

Arbetsmiljöpolicy

Vår målsättning är att skapa en hälsosam säker och hållbar arbetsmiljö genom att:

Vi ska uppfylla gällande lagar och krav inom arbetsmiljöområdet

Engagerat ledarskap med god kompetens

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Vi ska skapa en hälsosam och trivsam arbetsmiljö genom variation i arbetet och god social kontakt med kollegor. Personalen ska kunna medverka i planeringen av sina arbetsuppgifter och arbetsbelastning.

Vi ska planlägga och förebygga risker så att våra arbeten kan utföras på ett säkers sätt. Om olyckor eller tillbud ändå sker ska de rapporteras och följas upp för att eliminera upprepning och ständigt förbättra vår arbetsmiljö.  

 

 Anders Adamsson                            2017-03-22     

 

 

 

Miljöpolicy

Vi ska ha en miljömedvetenhet och ständigt minska våra utsläpp och miljöpåverkan från vårt tjänsteutförande och våra transporter genom att:

Vi ska ständigt uppgradera fordonsflottan till bättre miljöklasser. Alla våra fordon tankas med högsta miljöklass, MK 1 diesel och HVO 100.

Våra fordon och vår utrustning ska vara effektiva och säkerställa att miljöfarliga produkter omhändertags på ett miljösäkert sätt.  

Personalen ska ha kunskap för att kunna utföra uppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt samt veta vilka konsekvenser våra aktiviteter kan få på miljö

Vi ska uppfylla gällande lagar och föreskrifter med miljön i fokus.

Vi ska regelmässigt ställa miljökrav vid inköp och i möjligaste mån välja leverantörer från närområdet.

Fordonen som jobbar hos oss 
Scania R580
Slamsug, ADR

Miljöklass: Euro 6

Antal fack: 2 = 5+9m³, syrafast, rostfri, isolerat

Fordonstyp: Släp, Interconsult

Fack/mängd: 3 = 7,5+15+7,5m³, syrafast, rostfritt, isolerat

 

Scania
Spol & sug

Miljöklass: Euro 6

Antal fack: 2

Vatten: 8,3m³

Slam: 8m³

Scania R620
Spol & sug, ADR

Miljöklass: Euro 5
Antal fack: 2 = 3+9m³, syrafast
Vatten: 2,5m³
Slam: 12m³
Fordonstyp: Släp, Interconsult
Fack/mängd: 2 = 15+15m³, syrafast

Scania R620
Spol & sug, ADR

Miljöklass: Euro 5 

Antal fack: 2 = 5+12m³

Vatten: 3m³

Slam: 17m³

Fordonstyp: Släp, Interconsult

Fack/mängd: 1 = 22m³, syrafast

Utrustning: Tipp/ Öppningsbart

Scania G480
Spol & sug, hetvatten, ADR

Miljöklass: Euro 5

Antal fack: 1, rostfri

Vatten: 3m³

Slam: 14m³

Scania R620
Slamsug, ADR

Miljöklass: Euro 5

Antal fack: 1, syrafast

Slam: 14m³

Fordonstyp: Släp, Interconsult

Fack/mängd: 3 = 7,5+15+7,5m³, syrafast

Mercedes Sprinter
Spol & sug, hetvatten

Miljöklass: Euro 5

Vatten: 800 l

Slam: 800 l

Scania P380
Slamsug

Miljöklass: Euro 4

Antal fack: 1 Slam: 14m³

Scania R114
Spol & sug, ADR

Miljöklass: Euro 3 

Antal fack: 1, rostfri

Vatten: 8m³

Slam: 8m³

Scania P340
Spol & sug

Miljöklass: Euro 3 

Antal fack: 1

Vatten: 6m³

Slam: 6m³

Trevligt bemötande till våra kunder och ett bra utfört jobb ser jag som en lönsam investering

Anders Adamsson VD