Slamsugning

Slamsugning

Behöver du hjälp med tömning eller slamsugning av din anläggning? Vi på VOAV har fordon anpassade för de flesta typer av underhållsarbeten. Kontakta oss så ska vi se hur vi kan hjälpa just dig.

Tömning

Vi genomför grundliga tömningar enligt schemalagda uppdrag och arbetar åt såväl kommuner, företag och fastighetsägare. Vår maskinpark klarar av såväl trekammarbrunnar, septiktankar, olje- och fettavskiljare, tvättrännor, reningsverk, rännstensbrunnar, och byggtoaletter. Vi fixar det mesta.

 

Förebyggande underhåll

Regelbundna slamsugningar förebygger kostsamma incidenter som översvämningar och driftstopp. Vi arbetar snabbt och effektivt för att din anläggning ska kunna fungera så bra som möjligt. Kontakta oss på VOAV när det är dags att underhålla din anläggning.