Slamsugning

Slamsugning

Behöver du hjälp med tömning eller slamsugning av din anläggning? Vi på VOAV har fordon anpassade för de flesta typer av underhållsarbeten. Kontakta oss så ska vi se hur vi kan hjälpa just dig.

Tömning av tank och rännor

Vi genomför grundliga tömningar enligt schemalagda uppdrag och arbetar åt såväl kommuner, företag och fastighetsägare. Vår maskinpark klarar av tömning av trekammarbrunnar, såväl som tömning av septiktankar, oljeavskiljare och fettavskiljare, tvättrännor, reningsverk, rännstensbrunnar, och byggtoaletter. Vi fixar det mesta.

 

 

Underhåll med slamsugning

Regelbunden slamsugning förebygger kostsamma incidenter som t ex översvämningar och driftstopp. Vi arbetar snabbt och effektivt för att din anläggning ska kunna fungera så bra som möjligt och vara tillbaka i drift så snabbt som möjligt när vi genomför slamsugning. Kontakta oss på VOAV när det är dags för slamsugning eller för att underhålla din anläggning.