Slamsugning och adr-transport!

Vi är ett serviceföretag som servar kommuner, företag och privata fastighetsägare. Vi har en modern maskin-/bilpark med avancerad utrustning för att ta hand om ditt avlopp och dina rör. Vi utför allt
från avloppsspolningar till miljötransport av farligt avfall.

Här på vår webbplats kan du läsa mer och fördjupa dig i
vad vi kan hjälpa dig med. Om du vill komma i kontakt
med oss så hittar du våra uppgifter nedan!

Voav-Teknik ABBergmansvägen 3
694 91 Hallsberg
0582-133 90

Våra tjänster

 • Högtrycksspolning/rengöring

 • Slamsugning

 • Slam- och tanktömning

 • Rensning av fastighetsavlopp

 • Rotskärning

 • Avloppsspolning

 • TV-inspektion av rörledningar

 • Miljötransport av farligt avfall

 • ADR-transporter, Miljötransporter

 • Fett- och oljeavskiljning

 • Rensning av borrade och grävda vattenkällor

 • Dränering

 • Rensning av utgödsling

 • bock