Företag

Industri, krögare & fastighetsägare.

Vi på VOAV erbjuder en rad tjänster för dig som är krögare, fasighetsägare eller ansvarar för en industri. Allt från underhåll av fettavskiljare till transport av farligt avfall. Vi fixar det mesta.

Vi fixar fettavskiljare, farligt avfall och avloppsproblem.

Underhåll av fettavskiljare

Har du en fettavskiljare kan vi hjälpa dig både med underhåll, tömning och besiktning av anläggningen. En fettavskiljare är ett avancerat maskineri som bör behandlas med stor försiktighet och vördnad. Kontakta oss på VOAV för att få reda på vad vi kan göra för dig och din fettavskiljare.

 

Transport av farligt avfall

Har du flytande och farligt avfall som behöver förflyttas? Vi på VOAV är snabbt på plats och för att transportera ert farliga avfall till lämplig anläggning. Vår varierade maskinpark gör att vi alltid har det rätta fordonen för jobbet. 

 

Avlopp i fastigheter

Vi erbjuder även vår hjälp och expertis till fastighetsägare som har problem med sina avloppsystem. Kontakta oss på VOAV om du är orolig för rör och ledningar i din fastighet. Det är alltid bättre att tänka efter före än att vara efterklok.

 

 

Rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket

Regeringen har fattat beslut om ändringar i avfallsförordningen som innebär att en utökad anteckningsskyldighet trädde i kraft den 1 augusti 2020. Från och med 1 november 2020 ska anteckningarna rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. 
Detta gäller alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in och behandlar Farligt avfall.

Vi kan agera ombud och sköta din rapportering  av farligt avfall till Naturvårdsverket.