Nyheter

Läsvärt från Voav

Postad 2020-10-19

Rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket

Regeringen har fattat beslut om ändringar i avfallsförordningen som innebär att en utökad anteckningsskyldighet trädde i kraft den 1 augusti 2020. Från och med 1 november 2020 ska anteckningarna rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. 
Detta gäller alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in och behandlar Farligt avfall.

Vi kan agera ombud och sköta din rapportering  av farligt avfall till Naturvårdsverket.

 

Postad 2020-03-31

Slamtömning

Från den 1 april 2020 har vi fått i uppdrag av Sydnärkes kommunalförbund att återigen utföra slamtömningen i Hallsbergs kommun.

Vi ser fram emot detta uppdrag!

Vid beställning av slamtömning, ring oss på 0582-133 90 eller fyll i formuläret. 

Postad 2014-02-26

Har du farligt avfall som behöver transporteras?

På VOAV har vi resurser för att transportera de flesta typer av flytande farligt avfall. Spillolja, emulsioner, lösningsmedel, surt eller basiskt avfall är inga problem. Vi hämtar avfallet och tar det sedan till rätt anläggning. Våra fordon håller dessutom Euro 5 och Euro 6 standard, vilket innebär att de är både bränsleeffektiva och mer miljövänliga.

 

Postad 2014-02-26

Vattenleverans

Vi levererar vatten till din pool eller dricksvattenkälla. Trevlig sommar!