Högtrycksspolning, avlopp & ledningar

Högtrycksspolning

Undvik onödiga vattenskador och stopp i avloppet. En högtrycksspolning utförd av oss på VOAV är ett enkelt sätt att hålla ledningar rena och fina. Det fungerar både i förebyggande syfte och vid akuta avloppsstopp.

 

 

Rengöring av avlopp & ledningar


Vid en högtrycksspolning skickar vi in ett roterande munstycke i ledningen som med ett mycket högt vattentryck enkelt sköljer bort alla avlagringar och beläggningar och rengör avloppet eller ledningen. Slipp alla problem som vad stopp i avlopp och ledningar innebär, kontakta oss på VOAV för en högtrycksspolning och rengöring av avlopp. Vi erbjuder alltid en snabb och effektiv service.

 

 

 

Stopp i fettavskiljare

 

Vid stopp i restaurangkök eller fettavskiljare är hetvattenspolning ett bra alternativ. Systemet spolas då med hetvatten som effektivt löser upp fett och avlagringar. Vi på VOAV erbjuder också tömning och besiktning av er fettavskiljare. Alla tömningar schemaläggs och redovisas till respektive kommun.

 

 

Undvik dräneringsproblem


För att undvika problem och vattenskador är det mycket viktigt att ledningarna hålls rena. Speciellt i dräneringssystem där avrinningen går via avloppet finns det en stor risk för översvämningar. Kontakta oss på VOAV om du är orolig för ledningarna i din fastighet. Det är bättre att tänka efter före än att vara efterklok.