Rengöring av grävda och borrade vattenkällor

Rengöring av grävda och borrade vattenkällor

Finns det något bättre än rent och friskt vatten? Vi på VOAV kan hjälpa dig med rengöring av både borrade och grävda vattenkällor. Se till att ditt vatten håller så hög kvalité som det är möjligt.

Rent och friskt vatten

Börjar din brunns kapacitet gå ner? Vi på VOAV kan sätta fart på brunnens flöde igen. En högtrycksspolning är ett snabbt och effektivt sätt att öka brunnens tillrinning. Vi har utrustning att serva både grävda och borrade brunnar. Kontakta oss om du har några funderingar kring din vattenkälla så ska vi se vad vi kan göra för dig.

Både för grävda och borrade brunnar

Grävd brunn

Har du en grävd brunn suger vi först bort vattnet och bottenslammet för att sedan spola rent med en speciellt klorerad slang som endast används till sådana ändamål. Vi fyller givetvis på brunnen med rent vatten igen när vi är färdiga.

 

Borrad brunn

Gäller det en borrad brunn avlägsnas alltid pumpen eller ejektorn innan vi spolar och suger bort all smuts. Även till borrade brunnar används en speciellt klorerad slang, på så sätt kan vi garantera att spolningen blir så effektiv som möjligt.

 

VARNING!

Gå aldrig ner själv i en gammal brunn för att börja gräva. Risken för ras är stor och det kan även bildas tunga gaser som trycker bort syret. Kontakta oss på VOAV om du har funderingar på att göra något åt vattnet i dina borrade eller grävda vattenkällor.