Tv-inspektion, Stopp i avlopp

Tv-inspektion

Är du orolig för skicket på dina ledningar, eller upplever du ett stopp någonstans? Våra specialutvecklade kameror filmar enkelt av ledningen för att bedöma skicket och hitta felen.

Effektiv felsökning

En tv-inspektion är ett effektivt sätt att kontrollera hur ditt rörsystem mår. Samtliga spolbilar i vår maskinpark är utrustade med samma sorts kamerautrustning och därför kan vi snabbt hantera komplikationer som kan förekomma vid en spolning. Skulle det visa sig att det är rötter eller hårdare material som orsakar stopp utför vi enkelt en rotskärning alternativt fräsning av rörens insda.

Grundlig dokumentation vid tv-inspektion

Lider du av återkommande stopp i ledningarna rekommenderar vi en tv-inspektion för att snabbt hitta problemområdet. Det är möjligt att svackor, sprickor eller förskjutningar i rören är roten till dina bekymmer. När vi vet vad som är fel sätter vi snabbt upp en åtgärdsplan för att hantera problemet. Vi kan även dokumentera när vi filmar så att materialet kan granskas i efterhand om det skulle behövas. Läs mer om ledningssökning.