Besiktning oljeavskiljare

Besiktning oljeavskiljare

En besiktigad anläggning minimerar din miljöpåverkan och hjälper dig undivka oförutsedda kostnader orsakade av olyckor eller driftstörningar. Vi på VOAV erbjuder grundlig besiktning av oljeavskiljare till förmånliga priser.

5-årsbesiktning oljeavskiljare

Vår utrustning och personal är auktoriserade av STOR (Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening). Det innebär att vi bl a kan genomföra 5-årsbesiktningar och underhållskontroll av oljeavskiljare enligt SS-EN858 Standard. Boka en besiktning av oljeavskiljare via oss, vi hjälper dig på ett tryggt och smidigt sätt.

 

Få full kontroll över din anläggning

När du besiktigar din anläggning får du ett kvitto på att allt fungerar som det ska. Samtidigt som du minimerar anläggningens miljöpåverkan kan du också undvika olyckor och kostsamma reparationer som oupptäckta fel annars kan orsaka. Om du är osäker på om din oljeavskiljare är säker och fungerar som den ska så kan vi hjälpa dig med underhåll och besiktning. Kontakta oss och försäkra dig om att din oljeavskiljare verkligen fyller sin funktion. Vi ordnar givetvis med transporthandlingar för avfallet vilket är ett krav från myndigheterna.