Besiktning av oljeavskiljare

Besiktning av oljeavskiljare

En besiktigad anläggning minimerar din miljöpåverkan och hjälper dig undivka oförutsedda kostnader orsakade av olyckor eller driftstörningar. Vi på VOAV erbjuder grundliga besiktningar till förmånliga priser.

Auktoriserad personal och utrustning

Vår utrustning och personal är auktoriserade av STOR (Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening). Det innebär att vi kan genomföra 5-årsbesiktningar och underhållskontroll av oljeavskiljare enligt SS-EN858 Standard.

 

Få full kontroll över din anläggning

När du besiktigar din anläggning får du ett kvitto på att allt fungerar som det ska. Samtidigt som du minimerar anläggningens miljöpåverkan kan du också undvika olyckor och kostsamma reparationer som oupptäckta fel annars kan orsaka. Kontakta oss och försäkra dig om att din oljeavskiljare verkligen fyller sin funktion. Vi ordnar givetvis med transporthandlingar för avfallet vilket är ett krav från myndigheterna.